Sinh Viên Shop (64)


Khách có ghi chú vui lòng trực tiếp nhắn tin shop
Khách mua hàng từ 50k trở lên, vừa được freeship + gói hàng đảm bảo an toàn
♥ Để đảm bảo quyền lợi, khách vui lòng nhắn tin với shop trước khi đánh giá trong các trường hợp thiếu hàng, hàng hư hỏng để được hỗ trợ nhanh và tốt nhất
⭐ Với đơn hàng đánh giá 5 sao, có hình ảnh và bình luận sẽ được 100 xu từ shopee và quà từ shop trong đơn sau (chụp màn hình gửi shop khi lên đơn sau)
64 tác phẩm
Trang 1/2