VPP Bạch Dương (264)


Từ 0h đến 23H59 ngày 19.04.2021. Nhập mã:Mã FSS19APR giảm 20% tối đa 20,000 VNĐ cho đơn hàng từ 0 VNĐ. Mã: FSS19APR3 giảm 15% tối đa 60,000 VNĐ cho đơn hàng từ 300,000 VNĐ
*Freeship cho đơn hàng 50k (hỗ trợ 20k)
*Freeship cho đơn hàng 150k(cùng tỉnh),250k(khác tỉnh) (hỗ trợ 30k)
*Freeship cho đơn hàng 300k (hỗ trợ 70k)
Link lấy mã miễn phí vận chuyển:
https://shopee.vn/user/voucher-wallet/?type=0
264 tác phẩm
Trang 1/6